42 st bilder på Hallberg-Rassy 38 - Ny motor + bogpropeller