22 st bilder på Nimbus 310 Coupe - Bog- och häckpropeller