52 st bilder på Nautilus 40 AKKA - One Off för långsegling