52 st bilder på Nautilus 40 "AKKA" - One Off för långsegling